Sine Kroese

Sine Kroese geboren in Workum op 18 maart 1883

Komt op 22 mei 1905 van Workum als onderwijzer naar Bakhuizen en is in de kost bij Sibbele Muizelaar, verver, wonende op nr MB 91 (nu St Odulphusstr 15 naast Bennie) waar meerdere onderwijzers, ik denk van de Christelijke School, in de kost lagen)

Hij vertrekt op 30 april 1906 weer en verhuist naar Halfweg, waar hij ook onderwijzer is. Hier blijft hij tot 1909 om dan hoofdonderwijzer te worden aan de Chr School in het Heidenschap.  In 1910 trouwt hij met Harmijntje Meijer uit Haarlemmerliede bij wie hij 4 kinderen krijgt.

In 1923 verhuist hij naar Enkhuizen waar hij de rest van zijn werkzame leven hoofdonderwijzer is. En waar hij in 1952 overlijdt.